Výhody regionální certifikace Libereckého kraje

3. 7. 2012

Výhody regionální certifikace Libereckého kraje


Hlavním motivačním nástrojem pro ubytovací zařízení bude získání výhody „bezplatné“ propagace a marketingu jejich zařízení a získání kreditu kvalitního a certifikovaného poskytovatele služeb.
Výhody, které přinese majitelům a provozovatelům hotelů a penzionů Regionální certifikace ubytovacích služeb, jsou:
- prezentace certifikovaných zařízení na turistickém internetovém portálu Libereckého kraje www.liberecky-kraj.cz  s umístěním na předních místech seznamu ubytovacích zařízení
- prezentace zařízení v datovém skladu turistických zařízení Libereckého kraje, ze kterého čerpají data na svoje stránky všichni napojení partneři, např. všechny turistické regiony kraje, města apod.
- prezentace zařízení v tištěném katalogu ubytovacích zařízení Libereckého kraje, který vyjde na podzim 2012. Katalog bude prezentován na všech veletrzích cestovního ruchu a prezentačních akcích, kterých se Liberecký kraj účastní, v ČR i zahraničí. Certifikovaná zařízení budou umístěna na předních místech a zároveň zvýrazněna.
- bezplatná prezentace propagačních materiálů certifikovaných zařízení na veletrzích cestovního ruchu s možnou osobní účastí
- uvádění zařízení při potřebách marketingu cestovního ruchu Libereckého kraje (např. newsletter Cestou necestou, FB, atd.)
- možnost spolupráce při organizování famtripů a presstripů
- prezentace zařízení prostřednictvím stránek HSU (další výhody HSU na stránkách www.hotelstarsunion.cz)