Jednotné značení hotelů v Evropě, Spa-magazín, září 2012

24. 9. 2012

JEDNOTNÉ ZNAČENÍ HOTELŮ V EVROPĚ


Ibis München City West je prvním hotelem v Německu a v Evropě, jenž v rámci zavádění jednotného evropského
označování hotelovými hvězdičkami, které provádí unie Hotelstars Union, získal nový znak. České hotely budou
stejným znakem označovány od roku 2013. Nynějších již jedenáct členů unie Hotelstars Union,
kteří v zúčastněných zemích nabízejí harmonizovanou hotelovou klasifikaci se společnými směrnicemi a kritérii,
bude do budoucna vydávat také jednotné znaky pro hotelové hvězdičky. Tyto znaky se v jednotlivých
zemích dosud výrazně liší, avšak od nynějška se budou postupně harmonizovat.

„Nové znaky zajistí pro hosty větší transparentnost, protože logo unie Hotelstars Union s hvězdičkami prozrazuje,                     co a kdo se za těmito hvězdičkami skrývá“, uvádí Markus Luthe, hlavní jednatel Německého hotelového svazu
(Hotelverband Deutschland - IHA).


Nový znak upoutává svým moderním, jednoduchým designem a nese logo unie Hotelstars Union. „ Domnívám
se, že sjednocení značení klasifikovaných hotelů ve všech státech, zapojených do systému Hotelstars Union a
společný marketing budou dalším krokem k přesvědčení mezinárodních hotelových jejich řetězců o významu
jednotného systému klasifikace pro jejich prestiž na trhu. Důkazem je již několik významných hotelových řetězců,
které se k HSU hlásí v zemích jako je Švýcarsko, Německo a Rakousko. To je dobrou zprávou i pro hoteliéry v České
republice, kteří zatím s klasifikací ještě váhali.“ řekl Václav Stárek, prezident AHR ČR.