Výhody Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR, KV Promenáda, červen 2012

7. 8. 2012

Výhody Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR

Stejná vybavenost, stejné služby, transparentní pravidla, spokojený host - to jsou základní atributy klasifikací Hotelstars Union. Zcela jasný systém, který předem poskytne vám, hostům, odpověď na otázku, jaké služby můžete v jednotlivých hotelových třídách očekávat. Až budete cestovat po České republice, hledejte při svých cestách ta zařízení, která mají znak oficiální klasifikace a hlásí se ke kvalitě a solidnosti.
A jaké jsou výhody klasifikace? Spolupráce evropských zemí je důležitý krok z hlediska otevření se trhu významných turistických destinací. Společná klasifikace přináší jednotný a koordinovaný přístup k certifikaci, jednotné značení klasifikovaných subjektů a otevírá nové možnosti propagace systému klasifikace i zviditelnění všech certifikovaných zařízení. Propagace je zaměřena na online komunikaci - je připravena databáze dvaceti tisíc certifikovaných hotelů ke sdílení dat na systémech Expedia, booking.com, HRS, Google, Tripadvisor a řadě dalších mezinárodních online katalogů a navigačních systémů. Propagace je zajištěna i na dvanácti národních portálech.
Katalog klasifikovaných zařízení nabízí možnost propagace zdarma. Katalog je distribuován na zahraniční zastoupení CzechTourismu, na výstavy, destinačním společnostem, informačním centrům a je k dispozici cestujícím lůžkových vozů společnosti JLV.
Více o propagaci na www.hotelstars.cz.