Často kladené otázky

Jak certifikaci získat?

  • Stáhněte si aktuální metodiku na www.hotelstars.cz

  • Prostudujte ji a vyhodnoťte si vaši stávající úroveň (kategorii a třídu)

  • Podejte žádost na  http://www.hotelstars.cz/certifikat-zadost

  • Vyčkejte na fakturu a poté zaplaťte poplatek za certifikaci (ceník ZDE)

  • Připravte se na kontrolu ve vašem hotelu/penzionu (termín kontroly si s Vámi předem dohodne kontrolor)

  • Na základě kontroly případně doplňte povinná kritéria či odstraňte nedostatky

  • Po splnění všech podmínek už jen vyčkávejte na certifikát a znak  k vylepení :)

  • Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na fialova@ahrcr.cz

Kontrola

1 Kdo provádí klasifikaci?

Klasifikaci hotelů provádí Asociace hotelů a restaurací ČR.
Oficiální jednotná klasifikace vznikla původně ve spolupráci AHR ČR a UNIHOST, Sdružení podnikatelů v pohostinství, za podpory Ministerstva pro místní rozvoj a České centrály cestovního ruchu CzechTourism.

2 Kdo prověřuje údaje provozů?

Hotely a penziony jsou kontrolovány zástupci Asociace hotelů a restaurací, kteří jsou nominováni předsedy krajských sekcí AHR ČR, nebo jsou členy klasifikační komise, vlastnící platný průkaz opravňující k výkonu kontroly.

3 Jaké je složení klasifikační komise?

Aby se zachovala neutralita, patří ke komisi zástupci členů AHR ČR, MMR, CzechTourismu, ... Celé složení v metodice.

4 Kolik provozů kontrolní komise skutečně navštíví?

Každý provoz, který žádá o klasifikaci, je navštíven.

5 Co se stane, když hoteliér není spokojen se svým zařazením?

Rozpory mezi kontrolory a hoteliérem jsou projednávány na jednání klasifikační komise, která rozhodne o dalším postupu.

6 Jak se má postupovat, když ubytovací provoz slibuje splnění doposud nesplněného kriteria?

Pokud ubytovací zařízení některé kriterium nesplní, ale jeho dodržení přislíbí, je klasifikace odsunuta až do okamžiku splnění.

7 Kolik pokojů si má klasifikační komise nechat ukázat?

Procentuální podíl prověřovaných pokojů nebyl stanoven. Kontroloři by měly v každém případě vidět několik prověřovaných pokojů vybraných náhodně a jejich volbu neponechat na hotelu samotném.

8 Jak dlouho platí klasifikace?

Klasifikace má omezenou platnost tři roky, udělené certifikáty od 1.1.2016 platnost 5 let. Pro znovuobnovení certifikátu musí dojít k re-certifikaci. Současně udělovaná klasifikace platí od 1.1.2016 do 31.12.2020.

Marketing / Značka

9 Kde může host obdržet informace ke kategoriím hvězdiček a ke klasifikovaným podnikům?

Veškeré informace k české klasifikaci hotelů jsou k dispozici na internetové adrese www.hotelstars.cz.

 

10 Kde může být používána česká klasifikace hotelů?

V ubytovacích zařízení dané kategorie, která se přihlásí k podmínkám daným certifikací ubytovacích zařízení a splní požadované podmínky. Může být používána v rezervačních systémech, hotelových průvodcích, webových stránkách, sociálních sítích, domácích (vlastních) prospektech, inzerátech a seznamech ubytovacích kapacit,...atd.

11 Ke značce patří také vlastní vizuální forma (CD/CI). Jak mohou zainteresované turistické organizace přijít k odpovídajícím předlohám a obrazovým materiálům?

Na adrese www.hotelstars.cz v sekci ke stažení. Na mailu fialova@ahrcr.cz - budou všechny potřebné informace k dispozici.

12 Je možné aby klasifikované hotely použily logo české klasifikace hotelů na své prospekty, propagační materiály, webu,...?

Je to vysloveně žádoucí. Na adrese www.hotelstars.cz jsou k dispozici odpovídající předlohy. Případně se obracejte na fialova@ahrcr.cz.

Kategorie / Zvláštní formy

13 Kolik je kategorií hvězdiček?

Ubytovací zařízení se řadí do 5 hvězdičkových kategorií u kategorie hotel: Tourist Economy, Standard, First Class, Luxury.

Kategorie Hotel garni, Penzion, Motel a Botel se řadí pouze do 4 hvězdičkových kategorií.

14 Existuje mezinárodně také více než 5 kategorií?

Ne. Ani v zahraničí neexistují žádné vyšší kategorie než 5 hvězdiček. Pokud hotely vystupují např. s označením „7 hvězdiček De Luxe“, jedná se zpravidla o reklamní informaci.

15 Co to znamená „Superior“?

Superior označuje uvnitř nějaké kategorie špičkové podniky, které mají znatelně více hodnotových bodů než potřebují. K dosažení tohoto vysokého počtu bodů, potřebuje hotel zpravidla zvlášť vysokou nabídku služeb. "Pocitově" a kvalitou vybavení a služeb též musí odpovídat vyšší třídě.


16 Jak může hoteliér dokumentovat pro veřejnost, že obdržel zařazení „Superior“?

Označení „Superior“ se nachází jak na klasifikačním certifikátu (dokladu), tak na klasifikačním znaku.

17 Může podnik zařazený jako „garni“ obdržet přívlastek „Superior“?

Ano, prostor byl dán i „garni“ podnikům, pokud dosáhnou vysokého počtu bodů, mohou nést přívlastek „Superior“. Musí pro to dosáhnout nejbližší vyšší hranice bodů úplného hotelu.

18 Může hotel „garni“ také dosáhnout pěti hvězdiček?

Ne. Hotelům „garni“ a penzionům se snídaní, které nabízí pouze snídani a malý bufet, mohou být propůjčeny maximálně 4 hvězdičky. Zde nejsou splněna nezbytná kritéria „restaurace“ a „podávání jídel“.

19 Proč stačí hotelu garni dosáhnout nižšího počtu bodů v každé kategorii hvězdiček?

Kvůli chybějící restauraci jsou pro garni podniky uzavřeny i další oblasti, ve kterých může „úplný hotel“ bodovat, jako např. v oblasti konferencí a zasedání. Bez odpovídajícího snížení hranice bodů pro garni podniky by docházelo na druhé straně k nespravedlivým výsledkům.

Systém

20 Kdo může žádat o  znak Of. klasifikace hotelů a penzionů (Hotelstars) v ČR?

Účastnit se mohou všechny ubytovací podniky s nejméně 10 pokoji (u  penzionů s nejméně 5 pokoji).

21 Jak často se přepracovávají kritéria české klasifikace hotelů?

Česká klasifikace hotelů je koncipována jako dynamický systém. Průběh klasifikace je průběžně sledován, vyhodnocován, náměty jsou zaznamenávány a shromažďovány v souladu s rozvojem hotelového průmyslu a ve spolupráci s dalšími členskými zeměmi Hotelstars Union. Kritéria byla naposledy aktualizována v roce 2015, kdy došlo i k úpravě kritérií na mezinárodní úrovni, změny byly implementovány 1. září 2015.

 

22 U jakého druhu ubytování se neuplatňuje česká klasifikace hotelů?

Klasifikace se nepoužívá u ubytování v soukromí, rekreačních bytů, rekreačních chat, apartmánů, hostelů, bungalovů a sídlišť bungalovů stejně jako kempů.
Kritéria pro penziony jsou zpracovány ve zvláštním materiálu.

23 Jaký je systém propočtu bodů k zařazení do jednotlivých tříd?

Pro zařazení do určité třídy musí ubytovací zařízení splnit předepsaný počet povinných požadavků a minimálních bodů, které jsou ke každé třídě stanoveny. Povinné požadavky jsou označeny písmenem M. Minimální body jsou dány součtem hodnotových bodů povinných požadavků a alespoň části splněných volitelných požadavků.

24 Proč existují u klasifikace hotelů minimální kritéria a minimální počty bodů?

Minimální kritéria uvnitř každé kategorie umožňují jednotné marketingové výpovědi jako např. „v jakémkoliv 3- hvězdičkovém hotelu máte fén, v jakémkoliv 4- hvězdičkovém hotelu máte vždy župan na vyžádání“ atd.. Při různorodosti hotelového trhu, ale nemůžete zaručit žádné spravedlivé zařazení. Proto je zde potřeba minimálního počtu bodů, které musí dosáhnout každý hotel, se svou zcela individuální orientací na cílovou skupinu.

25 V jakých oblastech mohou být body získávány?

Body mohou být získány ve všech oblastech prostřednictvím minimálních kritérií a také prostřednictvím volitelných kritérií.

Budovy / vybavení prostor

26 Co se rozumí pod názvem depandance?

Depandance je vedlejší budova ubytovacího zařízení bez vlastní recepce, organizačně související s hlavním ubytovacím zařízením, které pro dependance zajišťuje plný rozsah služeb, odpovídající příslušné kategorii a třídě a není vzdáleno více než 500m.

27 Depandance nemají zpravidla vlastní recepce, prostory pro snídani atp. Je přesto klasifikace možná?

Pokud jsou recepce, společenské místnosti atd. k dispozici v hlavní budově, mohou být brány v úvahu.
Depandance musí být u názvu označena. Tzn. při údaji o počtu hvězdiček mít uveden dodatek „Depandance“.

 

28 Může depandance obdržet jiný počet hvězdiček než hlavní budova?

Ano, depandance může být zařazena do jiné hvězdičkové kategorie než hlavní budova, nesmí mít ale vyšší třídu než hlavní budova. Mělo by se provést oddělené klasifikování.

29 Může být recepce v případě 3 hvězdičkového hotelu integrována v dosahu pultu restaurace případně prostoru pro hosty?

Požaduje se funkčně samostatný, oddělený prostor. To v principu nevylučuje integraci s oblastí pultu v restauraci.

30 Čím se vyznačuje apartmá (suite)?

Apartmá se skládá nejméně ze dvou navzájem oddělených místností, z nichž jedna je zařízena jako obývací a druhá jako lůžková. Oddělení nemusí být představováno dveřmi; stačí průchod mezi dvěma místnostmi.

31 Je hotelový bar uznán jako takový, jestliže se jedná o kombinaci hotelového baru a recepce?

Kombinace hotelového baru a recepce jsou uznávány.

32 Musí být označeny nekuřácké místnosti?

Nekuřácké místnosti musí být lehce rozpoznatelné nápisem nebo symbolem na dveřích nebo v místnosti.

33 Co je to sedací souprava v recepci. Nestačí např. dvě skládací židle?

Skládací židle nesplňují toto 3 hvězdičkové kritérium. Sedací souprava je sada křesel či min. 2místných pohovek v setu.

34 Odlišuje se sedací souprava v recepci a “lobby s místem k sezení a s prodejem nápojů“ pouze prodejem nápojů?

Odlišují se právě v úrovni těžce postižitelné kvality vybavení, která v případě „lobby s místem k sezení“ má dostačovat nárokům 4 hvězdiček. Vědomě se zde upustilo od dalšího stanovení podrobností, aby byl dán klasifikačním komisím nutný prostor k uvážení.

35 Co lze očekávat pod označením hotelový bar?

Hotelový bar musí mít vpředu barové židličky, být provozován odděleně od restaurace (tedy ne pult v restauraci) a mít vlastní nápojový lístek.

36 Jak vysoký musí být podíl pokojů s balkonem?

Vyžaduje se minimálně 85% všech pokojů.

37 Započítávají se body pokud budu mít k dispozici výtah ve
2.patrovém hotelu?

Ano, ze stavebního zákona vychází povinnost mít výtah pokud má budova více než-li 3. nadzemní podlaží a takto je to označeno i v klasifikačních kritériích. Pokud má 2.patrový hotel výtah, může si započítat příslušné body jako splnění tohoto požadavku.

Zařízení / Vybavení

38 Kdy je splněno kritérium „velká odkládací plocha“?

Je to tehdy, když je k dispozici znatelně více místa než u obvyklé zrcadlové poličky (tzn. lze odložit větší kosmetickou taštičku, atd.)

39 Může být „mýdlo / tekuté mýdlo“ identické s pojmy „pěnová koupel / sprchový gel“ ?

Je přípustné, že mýdlo / tekuté mýdlo a pěnová koupel / sprchový gel se sestávají z téhož materiálu, pokud jsou vysloveně vhodné pro stejné druhy použití.

40 Je třeba aby u „háčku na oblečení“ a „možnosti pověsit si pouzdro na oblečení “ existovaly v místnosti dva věšáky?

Ano, protože „možnost pověsit si pouzdro na oblečení“ má umožnit, aby viselo v celé své délce – věšáky na oblečení tuto podmínku nemusí splňovat.

41 Kde se má vůbec nacházet „centrální trezor“?

Kritérium zní správně „centrální trezor (např. v recepci)“. Může se tedy nacházet i v kanceláři hotelu.

42 Musí být „centrální trezor“ k dispozici výlučně pro hosty nebo může být i pro samotného hoteliéra?

Podle pravidla mají hotely mít vlastní trezor pro hosty, pokud je „centrální trezor“ využíván také hoteliérem, a přesto jej může host využívat aniž by musel narušit privátní prostory hoteliéra, je možné tento „centrální trezor“ uznat.

43 Kdy jsou dveře považovány za „tlumící zvuk“?

Dveře jsou tehdy uznané jako pohlcující zvuk, když jsou vybaveny gumovým obložením, které se při zavření dveří přitlačí směrem dolů.

44 Jaká pravidla platí pro uznání jako přiměřeně zvukotěsná okna?

Tlumící funkce oken je uznána, když třída zvukotěsnosti odpovídá poloze stavby a kvalita oken, případně jejich rámů je vybrána tak, že hostu poskytuje nejlepší možný zvukový komfort.

45 Kdy lze odhadnout kritérium „barevný televizor odpovídající velikosti“?

Velikost televizoru je přiměřeně závislý na velikosti prostoru. K tomu je důležité umístění televize. Pokud stojí v bezprostřední blízkosti pohodlná sedací souprava, lze ji využít pro zhodnocení pohledu. Pokud je televizor obrácený k posteli, musí zaručovat dobrý pohled ze strany postele, kde se nachází hlavy hostů.

46 Může nabídka videotextu v televizi nahradit kritérium „aktuální přehled TV programů“?

Ano, v této době už není nutné mít tištěná média s TV programem.

47 V čem je rozdíl mezi tištěnou informací o hotelu a příručkou A-Z?

Hotelové informace představují přinejmenším časy snídaně, otevírací časy hotelových zařízení a časy uvolnění pokojů, příručka A-Z je podstatně obsažnější a musí obsahovat všechny služby a zařízení nabízené v hotelu s otvíracími dobami, nejlépe seřazení podle abecedy.

48 V době mobilních telefonů je anachronismem, že od 3 hvězdiček je, částečně na přání, vyžadován telefon na každém pokoji.

Reprezentativní dotazníková akce EMNID doložila velkou váhu, jakou hosté přikládají telefonu na pokoji. Nestojí za tím představa dosažitelnosti v každém okamžiku, nýbrž subjektivní bezpečnostní aspekt, např. možnost v každé chvíli zavolat jednoduše pomoc. Z toho důvodu nebylo toto kritérium zrušeno. Je ale možné splnit mobilními telefony.

49 Mohou splnit kritérium „telefon na pokoji“ také bezdrátové telefony?

Nikde není předepsané, že telefon musí mít šňůru. Pokud je v hotelu zapojen bezdrátový telefon a přitom se nejedná o mobilní telefon, je kritérium splněno. Samozřejmostí však musí být, že bezdrátovým telefonem mohou být vybaveny všechny místnosti současně. Je též nutné, aby byly telefony permanentně funkční a nabité.

50 Splňuje modemové připojení kritérium „počítač s internetem na pokoji (na přání)“?

Kritérium je splněno výslovně tehdy, když jsou k dispozici na pokoji ze strany hotelu jak hardware, tak software potřebné k surfování na internetu. Modem (připojení) pro zařízení přinesené hostem nedostačuje.

51 Co je zapotřebí k „internetovému přístupu na pokoji“?

Aby bylo splněno toto kritérium, musí být k dispozici - navíc k analogovému telefonnímu vedení – zvláštní vedení, případně WLAN (bezdrátová síť) pro možný internetový přístup. Wifi přístup samozřejmě též splní.

Služby

52 Jak má být realizována nabídka nápojů na pokoje?

Jakákoli nabídka nápojů na pokoji, ať zdarma či za poplatek.

54 Může poslíčka, správce garáže a služba u dveří v extrémním případě představovat jedna a táž osoba?

Nikoliv, to je vyloučené. Bodované jsou tyto služby jedině tehdy, když každou zastává vlastní personál.

55 Co se rozumí pod pojmem „Turndownservice“?

Turndownservice znamená, že večer je pro hosta odestlán přehoz přes postel, připravena "sladkost" na dobrou noc, a pokoj je ještě jednou krátce uklizen.

56 Co je to „Valet Parking“?

Pokud je možné u vchodu do hotelu předat správci garáže klíče od auta, a ten zase hostu při opouštění hotelu auto přiveze.

57 Musí fitness prostory splňovat určitá kriteria, aby byla za taková považována?

Ano. Fitness prostory musí být vybaveny nejméně čtyřmi různými zařízeními a k tomu mít přinejmenším plochu 20 m2.

58 Existuje minimální velikost prostoru pro masáže?

Prostor pro masáže musí mít minimální velikost 10 m2.

59 Mohou být započítávány pronajaté kosmetické služby, masáže atd., které se nacházejí v hotelu nebo u hotelu?

I zde se vychází pouze z perspektivy hosta: pokud hotel ve svém prospektu rozdaném po pokojích poukazuje na kosmetické služby nebo masáže a je možné vyrovnání účtu prostřednictvím hotelu, mohou být tyto při klasifikování hotelu započítávány. Musí být samozřejmá prostorová blízkost.

60 Existují požadavky na prostor pro lehátka a prostor k odpočinku?

Prostor pro lehátka nebo k odpočinku musí být oddělen a mít minimální velikost 20 m2.

Vybavení konferenčních místností

61 Musí být technické vybavení zasedací místnosti pořízeno na náklady hotelu, nebo lze prostor vybavit tak, že technika se odveze a je k dispozici jen v době potřeby?

Technika se může odvézt, ovšem pro zápočet musí hotel ve své nabídce na tuto možnost výslovně poukázat.

Mezinárodní aspekty

62 Od kdy je platná hotelová klasifikace ČR, Německa, Rakouska, Maďarska a Švédska?

Jednotná kritéria pro ČR,Německo, Rakousko a Švédsko platí od 1.ledna 2010. Maďarsko přistoupilo v druhé polovině 2010.

63 Platí tato kritéria nyní také ve Švýcarsku a Holandsku?

Švýcarský hotelový svaz se přiměřeně podílel na harmonizaci kritérií, k Hotelstars Union se připojil, tudíž kritéria u nich platí. Nizozemí se připojilo v roce 2011.

64 Co přinese jednotný klasifikační systém hostům?

Jednotné hvězdičky poskytují hostům orientaci a jistotu, deklarují kvalitu,.... Hosté si nyní můžou klást stejné požadavky na hotely v tomto regionu a tím se zprůhlední celý systém.