Ceník klasifikace

AHR ČR

Asociace hotelů a restaurací České republiky
Revoluční 13, 110 00 Praha 1
e-mai: fialova@ahrcr.cz
www.ahrcr.cz

Žadatel zároveň s odeslanou žádostí o certifikaci uhradí na účet AHR ČR  na základě vystavené faktury poplatek v níže uvedené výši:

Kapacita ubytovacího zařízení

člen AHR ČR (cena bez DPH)

nečlenové (cena bez DPH)

do 20 pokojů

2 000,- Kč

4 000,- Kč

do 50 pokojů

3 500,- Kč 7000, - Kč

do 100 pokojů

5 000,- Kč

10 000,- Kč

nad 100 pokojů

8 500,- Kč

17 000,- Kč

5* hotely

10 000,- Kč

20 000,- Kč

Poslední aktualizace: Leden 2018

Cena je za jedno certifikační období (tzn. 5 kalendářních let)