Ceník klasifikace

Domů Ceník klasifikace

AHR ČR

Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.
Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1
e-mai: zachariasova@ahrcr.cz
www.ahrcr.cz

Žadatel zároveň s odeslanou žádostí o certifikaci uhradí na účet AHR ČR  na základě vystavené faktury poplatek v níže uvedené výši:

Kapacita ubytovacího zařízení

Člen AHR ČR (cena bez DPH)

Nečlen (cena bez DPH)

do 20 pokojů

3 000,- Kč

5 000,- Kč

do 50 pokojů

5 000,- Kč

9 000, - Kč

51 pokojů a více

7 000,- Kč

13 000,- Kč

5* hotely

9 000,- Kč

19 000,- Kč

Poslední aktualizace: Únor 2022.

Členství v AHR ČR není podmínkou pro získání certifikace, nicméně vám přináší mnoho výhod. Více informací naleznete na www.ahrcr.cz.

Cena je za jedno certifikační období (tzn. 5 kalendářních let).

Případné nedostatky bránící udělení certifikace musí být odstraněny nejpozději do 1 roku od termínu kontroly, v opačném případě je potřeba podat novou žádost o certifikaci.

Akce se koná za finanční podpory Rady kvality České republiky.