Ceník klasifikace

Domů Ceník klasifikace

AHR ČR

Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.
Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1
e-mai: fialova@ahrcr.cz
www.ahrcr.cz

Žadatel zároveň s odeslanou žádostí o certifikaci uhradí na účet AHR ČR  na základě vystavené faktury poplatek v níže uvedené výši:

Kapacita ubytovacího zařízení

Člen AHR ČR (cena bez DPH)

Nečlen (cena bez DPH)

do 20 pokojů

2 000,- Kč

4 000,- Kč

do 50 pokojů

5 000,- Kč

9 000, - Kč

do 100 pokojů

7 000,- Kč

12 000,- Kč

nad 100 pokojů

10 000,- Kč

19 000,- Kč

5* hotely

12 000,- Kč

24 000,- Kč

Poslední aktualizace: Leden 2019

Cena je za jedno certifikační období (tzn. 5 kalendářních let)

Případné nedostatky bránící udělení certifikace musí být odstraněny nejpozději do 1 roku od termínu kontroly, v opačném případě je potřeba podat novou žádost o certifikaci.