POSTUP pro uvedení v KATALOGU Certifikovaných ubytovacích zařízení - Hotelstars 2014

Domů Novinky

POSTUP pro uvedení v KATALOGU Certifikovaných ubytovacích zařízení - Hotelstars 2014

26. 8. 2013

KATALOG Certifikovaných ubytovacích zařízení - Hotelstars 2014

AHR ČR stejně jako v minulých letech připravuje Katalog klasifikovaných ubytovacích zařízení České republiky v rámci Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení (Hotelstars).

Inzerce je ZDARMA, je zde i možnost rozšířené placené inzerce:

• klasická inzerce (1/4 stránky) ZDARMA (200 znaků, 1 fotografie)
• polovina stránky 6000 Kč (+ DPH) (500 znaků, 3 fotografie)
• celá stránka 10 000 Kč (+ DPH) (880 znaků, 1 velká a 3 malé fotografie)

Ukázky inzercí v katalogu naleznete v přílohách.

Pro uvedení v katalogu na rok 2014, postupujte prosím takto:
                                                                                                                                                                                                                 
Pokud patříte mezi letos nově certifikovaná zařízení (platnost 2013-2015) nebo nové zařízení v procesu (zaplatili jste FA, certifikát ještě neudělen) – prosíme zaslat:
- krátký informativní text (pokud text přesáhne určený počet znaků, budeme ho muset zkrátit):
- u klasické inzerce - max. 200 znaků (vč. mezer),
- u placené inzerce na 1/2 strany - max. 500 znaků (vč. mezer),
- u placené inzerce na celou stranu - max. 880 znaků (vč. mezer),
- fotografii v tiskové kvalitě min. 800 x 600 px. na šířku
- vyplněné kontaktní údaje a piktogramy – viz příloha „seznam piktogramů.doc“.
(Pokud do termínu nezašlete informace ani fotografie, budete uvedeni pouze s názvem ubytovacího zařízení a kontaktními údaji dle webu Hotelstars).

 

TERMÍN: Do 25. října 2013


• U certifikace stále platné (platnost 2012-2014) nebo recertifikované (platnost 2013-2015) – v katalogu budete automaticky uvedeni, informační text o vašem zařízení (vč. fotografie)ponecháme stejný jako vloni.
Pouze pokud proběhla změna v náležitostech (kontaktní údaje, piktogramy – viz. příloha „seznam piktogramů.doc“), případně pokud budete mít zájem o
rozšířenou inzerci nebo změnu fotografí, oznamte prosím tuto skutečnost do termínu.

 TERMÍN: Do 25. října 2013
                                                                                                                                                              
!!! Pokud končí platnost vaší certifikace v prosinci roku 2013!!! a chcete být uvedeni také v novém vydání „Katalogu“ na rok 2014, je nutné obnovit žádost o klasifikaci Hotelstars.

Jednoduchá recertifikace bude možná na podzim tohoto roku (nejpozději 2. polovina září), o postupu budete informováni emailem (s odkazem na vaší původní žádost). Pokud se změnil Váš kontaktní email, dejte nám vědět!!!
Pokud do termínu neobnovíte žádost o certifikaci a nezaplatíte poplatek, nebudete v katalogu na rok 2014 uvedeni.
Informační text o vašem zařízení (vč. fotografie) ponecháme stejný. Pouze pokud proběhla změna v náležitostech (kontaktní údaje, piktogramy – viz. příloha „seznam piktogramů.doc“), případně pokud budete mít zájem o
rozšířenou inzerci nebo změnu fotografií, oznamte prosím tuto skutečnost na tento e-mail.

Je nutné obnovit žádost o klasifikaci a zaplatit poplatek za certifikaci (+ případně nahlásit změny) NEJPOZDĚJI do 25. října 2013

              Distribuce Katalogu:
• Informační  centra v ČR
• Jídelní a lůžkové vozy a.s.
• Výstavy a veletrhy v ČR i zahraničí
• Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism
• Akce AHR ČR
• Destinační společnosti a kraje ČR, …

Loňské katalogy ke stažení naleznete na http://www.hotelstars.cz/ke-stazeni


V případě dotazů se obracejte na:

Bc. Klára Hájková
Koordinátor projektů
tel: 236 042 383
e-mail: hajkova@ahrcr.cz