Certifikované hvězdy jako nejrychlejší reference i konkurenční výhoda

Domů Novinky

Certifikované hvězdy jako nejrychlejší reference i konkurenční výhoda

3. 8. 2017

Certifikované hvězdy jako nejrychlejší reference i konkurenční výhoda

Unie Hotelstars, která zajišťuje harmonizovanou klasifikaci hotelů v Evropských zemích, se v letošním roce rozrostla o sedmnáctého člena. S počtem zapojených zemí narůstá i počet hotelů v různých koutech Evropy, které oceňují výhody “hvězdné” certifikace.

Hvězdy s certifikátem ve statistikách

Podle oficiálních statistik Wirtschaftskammer Österreich, která Unii Hotelstars v letošním roce předsedá, je v tuto chvíli zapojeno do systému jednotné klasifikace více než 23 tisíc hotelů a dalších ubytovacích zařízení v 17 členských státech.

V některých zemích se zákonnou povinností označit ubytovací zařízení dle klasifikace potvrzené nezávislou oborovou organizací je certifikován každý jednotlivý hotel, jako v případě Malty či nově přijatého Slovinska. I v dalších zemích s povinnou klasifikací je procento ubytovacích zařízení s certifikací Hotelstars vysoké (Belgie 86 %, Litva 96 %, Lucembursko 84 %, Lichtenštejnsko 70 %. Ale i v zemích, kde provozovatelé a majitelé hotelů tuto povinnost ze zákona nemají, jsou výhody oficiálního ověření standardů využívány čím dál více. V Rakousku má certifikáty Hotelstars 48 % ubytovacích zařízení, v Německu a ve Švýcarsku je to kolem 41 %.

Očekávání hostů - současná i budoucí

Dá se předpokládat, že hosté ze zemí, kde je klasifikace Hotelstars rozšířená, budou v tomto směru informovaní a budou očekávat ověřený rozsah a standard služeb. Budou také znát logo Hotelstars, a budou tudíž upřednostňovat zařízení, která touto certifikací disponují. V České republice se zatím do tohoto systému zapojilo přes 420 hotelů a penzionů. Logo Hotelstars na webových stránkách může tedy představovat konkurenční výhodu, a to především u hostů ze zemí, kde jsou zvyklí toto logo vídat.

Možnosti propagace, které nabízí AHR:

- Webový portál www.Hsukatalog.cz, který slouží především jako vyhledávač ubytovacích zařízení s certifikátem Hotelstars
- Mezinárodní web Hotelstars.eu, kde je též možnost vyhledávat certifikovaná zařízení v rámci členských evropských zemí
- Národní, mezinárodní a mapové portály (Mapy.cz, Seznam.cz, Prague Events Calendar, Prague City Tourism, Jeseníky tourism a další regionální portály), sociální sítě, akce AHR ČR a spřátelených partnerů aj.
- Billboardová a online kampaň na zvýšení povědomí o Hotelstars v průběhu roku 2017

Jak ty správné hvězdičky získat?

Pokud se rozhodnete nechat své hvězdy ověřit, případně budete mít k tomuto tématu jakékoli dotazy, obraťte se prosím na Kláru Hájkovou - hajkova@ahrcr.cz. Více info na www.hotelstars.cz.

 

Projekt "Zvýšení transparentnosti a úrovně ubytovacích služeb v ČR prostřednictvím Oficiální jednotné klasifikace
Hotelstars" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj


Text: Veronika Mannová

Klára Hájková