Marketingové výhody klasifikace. Hlásíte se ke kvalitě? Nechte certifikovat váš hotel či penzion!

24. 7. 2013

Hlásíte se ke kvalitě? Nechte certifikovat váš hotel či penzion!
Uvažujete o certifikaci vašeho hotelu či penzionu? Neváhejte dlouho!
Pokud váš hotel či penzion ještě certifikován není a měli byste zájem, neváhejte!Ptáte se, jaké výhody certifikovaná zařízení mají?
• Rozlišení certifikačním znakem uznávaným již v 15. zemích Evropské unie.
• Podpora agentury CzechTourism, propagace na výstavách a veletrzích
• Každoroční vydávání Katalogu certifikovaných ubytovacích zařízení s distribucí na turistická informační centra, JVL (Jídelní a lůžkové vozy), destinační společnosti ČR,  kraje a zahraniční zastoupení CzechTourism, atd. – katalog též ke stažení na www.hotelstars.cz
• Podpora a upřednostňování certifikovaných zařízení v nabídce informačních turistických center ČR
• Propagace na akcích AHR ČR, na našem webu a Facebooku
• Prezentace v odborných časopisech a tisku
• Online podpora certifikovaných zařízení grafickým rozlišením, filtrací či zalistováním na online národních katalozích ubytovacích zařízení a rezervačních portálech a mezinárodních portálech
• Prezentace na regionálních portálech http://www.hotelstars.cz/partnerske-webove-portaly
• Propagace certifikovaných hotelů a penzionů v regionálním tisku (např. KV Promenáda)
• V přípravě je databáze všech certifikovaných zařízení v rámci Hotelstars Union zemí / ČR, Německo, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Nizozemí, Maďarsko, Litva, Lotyško, Estónsko, Lucembursko, Malta, Řecko, Belgie, Dánsko / na www.hotelstars.eu
• Pravidelné vydávání elektronického Newsletteru věnovaného klasifikaci  - ke stažení i na www.hotelstars.cz

Více informací najdete na www.hotelstars.cz .
V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit:
Bc. Klára Hájková – hajkova@ahrcr.cz,

Tel. 236 042 383